Paikallissäännöt

Tutustu kentän paikallisääntöihin ennen kierrosta.

Paikallissäännöt

MASTER GOLF COURSE Kenttätoimikunta 2024

Yleiset paikallissäännöt

Kastelulaitteiden kannet ovat kiinteitä haittoja. Mikäli mainittu haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja sijaitsee pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: pallon ollessa viheriön ulkopuolella yleisellä pelialueella, ja enintään kahden mailanmitan päässä haitasta, saadaan se nostaa, puhdistaa ja pudottaa säännön 16.1b mukaisesti paikkaan, joka vapauttaa haitasta, muttei lähemmäksi reikää eikä esteeseen eikä viheriölle. (Sääntö 16.1b, paikallissääntö F5).

Etäisyyttä mittaavien laitteiden käyttö on sallittu kuitenkin niin, että laitetta saa käyttää ainoastaan etäisyyden mittaamiseen.

Kaikki kentällä olevat mittamerkit, (myös kataja), ovat kiinteitä haittoja, joista vapautuminen on mahdollista Säännön 16.1 mukaisesti. Vapautumista ei sallita Säännön 15.2 mukaisesti.
Valkoisella tai sinisellä maalilla tai sinisillä tolpilla ympäröidyt alueet ovat kunnostattevia alueita joista vapautus säännön 16.1 mukaisesti.

Kenttäkohtaiset paikallissäännöt
Soralla tai muulla kiviaineksella päällystetyt tiet ovat kiinteitä haittoja. Vapautus säännön 16.1 mukaan.

Kuorikatteella päällystetyt kohdat ovat kentän oleellisia osia, yksittäisen kuoren voi siirtää.

Hiekkaesteet, jotka ovat merkitty sinisin paaluin, ovat kunnostettavaa aluetta. Vapautuminen säännön 16.1c mukaisesti.

Pelialueella sinisillä merkitty alue on kunnostettavaa aluetta. Vapautus säännön 16.1 mukaan. Alue, joka on Forest -kentän väylän 1 vasemmalla puolella ja on merkitty sini-valkoisilla paaluilla, on kielletty pelialue, jota käsitellään epänormaalina kenttäolosuhteena. Kielletyn pelialueen haittaamisesta täytyy vapautua ilman rangaistusta Säännön 16 .1f mukaisesti.

Lintujen jätökset ja eläinten jäljet
Pelaajan harkinnan mukaan lintujen jätöksiä voidaan pitää joko:
o Irrallisena luonnonhaittana, joka voidaan poistaa Säännön 15.1 nojalla, tai
o Kunnostettavana alueena, josta saa vapautua Säännön 16.1 nojalla. Mutta haittaamista ei ole, jos jätökset haittaavat ainoastaan pelaajan lyöntiasentoa

Bunkkerissa vahingot, jotka ovat selvästi aiheutuneet eläinten kavioista tai sorkista ovat kunnostettavia alueita, joista saa vapauta säännön 16.1 nojalla. Vapautus vain pallon osalta, haittaamista ei ole, jos vahinko haittaa ainoastaan pelaajan lyöntiasentoa. Pelialueelle tehdyt hakealueet ovat epänormaali kenttäolosuhde. Vapautuminen säännön 16.1 nojalla

Uudet salaojat
Sorapintaisista salaojista vapautuminen, sääntö 16.1a. Mallipaikallissääntö F-6. Ei vapautusta lyöntiasennosta.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:
Reikäpeli: Reiän menetys – Lyöntipeli: Yleinen rangaistus.

Play the ball as it lies,
play the course as you find it,
and if you cannot do either,
do what is fair.
But to do what is fair,
you need to know
the Rules of Golf.