Osakastilaisuus

Osakastilaisuus 9.4.2024 klo 18.00 Työväen Akatemia, Kauniainen

Forest-kentän perusparannussuunnitelma esiteltiin tiistaina 9.4.2024 osakkaille. Keskustelutilaisuudessa esiteltiin suunnitelmaa ja osakkailla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä. Kysymykset/vastaukset löytyvät alta. Tilaisuuden tavoitteena oli kartoittaa osakkaiden mielipiteitä suunnitelmasta. Seuraava keskustelutilaisuus järjestetään maanantaina 10.6.2024 klo 18.00. Lisäksi viikolla 16 lähetetään osakkaille kysely sähköpostilla suunnitelmista.

Master Golf Course Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila avasi tilaisuuden.

Janne Lehto (Golfkenttä- ja ympäristökonsultti, Golfkenttämestari) piti puheenvuoron kertoen taustastaan ja missä projekteissa on ollut mukana. Lehto esitteli golfkenttien tulevaisuuden haasteita sekä ympäristövastuullisuutta ja tehtävää luonnonvarojen suojelemiseksi.

Lehto kävi läpi syitä golfkenttien kehittämiselle ja peruskorjaamiselle. Tällä hetkellä on käynnissä Golf Talman kenttäremontti ja suunnitteilla Sarfvik ja Pickala. Kytäjän, Hirsalan ja Talin kenttäremontit ovat käynnissä osittain.

Toimitusjohtaja Jaakko Tuominen esitteli Forestin perusparannusehdotuksen laaditun esityksen pohjalta.

Keskustelu ja kysymykset:

Onko Master-kentälle odotettavissa vastaavanlaista perusparannussuunnitelmaa? 

Kyllä, suunnitelmia on molemmille kentille, mutta perusparannussuunnitelman kehitystyö aloitetaan Forest-kentältä. Master-kentän investointi on noin kaksinkertainen Forestin suunnitelmaan nähden. Master-kentällä ei toteuteta suurempia investointeja seuraavaan kuuteen vuoteen, jos Forestille valitaan vaihtoehto A eli noin kuuden vuoden toteutussuunnitelma. Forest-kentän remontti on riskiltään pienempi ja siellä päästään testaamaan muutoksia.

Minkälaisia vaikutuksia eri vaihtoehdoilla on yhtiön talouteen?

Kaikilla vaihtoehdoilla on vaikutuksia yhtiön talouteen. Seuraavien kuukausien aikana tehdään arvioita ja laskelmia. Kesäkuun keskustelutilaisuudessa laskelmat esitellään osakkaille. Vaikutukset riippuvat paljon siitä, mikä vaihtoehto valitaan. Saamme Golf Talmasta vähän etukäteistietoa, paljonko remontti vaikuttaa siellä yhtiön talouteen tuottojen näkökulmasta.

Onko mahdollista nopeuttaa vaihtoehtoa C eli 9 + 9 väylää kahteen vuoteen?

Aikataulua on mahdollista nopeuttaa, mutta se vaikuttaa merkittävästi kustannuksiin ja lisäksi kasvukausi saattaa rajoittaa tekemistä. Jos urakkaa nopeutetaan saattaa olla, että ei pystytä toteuttamaan sitä, että 9 reikää olisi koko ajan pelattavissa.

Mihin perustuvat vaihtoehtojen A, B ja C kokonaiskustannukset?

Hintoja on tarkistettu noin kuukausi sitten ja esitystä varten haluttiin tehdä arvio kokonaiskustannuksista. Noin 4 miljoonaa euroa tulee olemaan kokonaiskustannus, mutta hintojen nousu tulee vaikuttamaan vaihtoehtoon A. Hinnat täsmentyvät, kun tiedetään, mitä urakoitsijalta halutaan. Tätä varten suunnittelijalta tarvitaan yksityiskohtaiset piirustukset väyläkohtaisesti.

Mikäli vaihtoehdoksi valitaan vaihtoehto B (n. 1,5 vuoden kenttäremontti), miten se tulee vaikuttamaan hoitovastikkeen suuruuteen?

Hoitovastikkeen korotukseen on hyvä varautua, jotta voimme kattaa yhtiön tavanomaiset kustannukset sekä vajeen yhtiön talouteen, joka koostuu tapahtumamyynnistä ja green fee -tuotoista.

Tuodaanko osakkaiden nähtäväksi myös muita suunnitteluvaihtoehtoja?

Eri vaihtoehtoja suunnitelmista on kartoitettu laajasti ja päätetty, että nykyisestä esityksestä pidetään kiinni eli muita vaihtoehtoja ei tuoda.

Onko osakkailta kartoitettu, mikä olisi suosituin vaihtoehto?

On kysytty satunnaisotantana ja mieluisin vaihtoehto on ollut C eli 9 + 9 väylää. Jokaisella osakkaalla on mahdollisuus kertoa oma mielipiteensä suunnitelmasta osakkaille lähetettävän kyselyn kautta. Kysely lähetetään osakkaille sähköpostitse viikolla 16.

Milloin ja miten Forest-kentän perusparannussuunnitelman toteuttamisesta päätetään?

Osakas-sivuilla on nähtävissä esitys suunnitelmasta. Päätös tuodaan ylimääräisen yhtiökokouksen päätettäväksi mahdollisesti ensi talvena.

Onko masterilaisilla muita pelimahdollisuuksia muilla kentille kenttäremontin aikana?

Vaihtoehtoja tullaan kartoittamaan.

Onko vaihtoehto C realistinen, sillä Forestin hankaluus on jo nyt pelata vajaata kierrosta?

Vaihtoehto on realistinen, sillä Forestin väyliä voidaan pelata eri järjestyksessä. Osa siirtymistä tulee pidemmiksi. Tarkoitus on, että väyliä 1 ja 18 voidaan pelata koko remontin ajan.

Miten tuleva remontti vaikuttaa osakkeen arvoon?

Se riippuu siitä, näkeekö osakas tai tuleva osakas kenttäremontin positiivisena vai negatiivisena asiana. Ajatus on se, että kiinnostus Masterin osaketta kohtaan kasvaa ja innostaa myös nykyisiä osakkaita.

Minkälaista hiekkaa bunkkereihin on suunniteltu?

Forest-kentälle ei ole tulossa ns. valkoista hiekkaa vaan kotimaista hiekkaa, joka sopii Forest-kentän profiiliin.

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila piti tilaisuuden yhteenvedon 

Lopussa tehty käsiäänestys osoitti sen, että kokousväki suhtautui suunnitelmaan positiivisesti. Hallituksen näkemys on se, että mieluummin nopeammin kuin hitaammin. Nopeampi toteutustapa on vaihtoehdoista riskittömin. Kaikki riippuu lainatarjouksista sekä urakan hinnasta. Laskelmia ja riskianalyysiä tehdään kesän aikana.

Osakastiedotteet – 13.3.2024

Kevätyhtiökokous pidetty 12.3.2024

Osakastiedotteet – 23.1.2024

Osakasvaihto 2024