Syyskokoukset pidetty 31.10.

Master Golf Club ry:n syysvuosikokouksessa oli paikalla 31 yhdistyksen jäsentä

Puheenjohtaja Mikko Eskelinen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Antti Tiitola sekä sihteeriksi Jaakko Tuominen.

MGC ry:n puheenjohtajaksi valittiin Mikko Eskelinen ja kapteeniksi Antti Ojala. Johtokunnassa erovuorossa olivat Julia Kettinen ja Juha Lilja. Heidät valittiin uudelleen tulevaksi kaksivuotiskaudeksi. Johtokunnassa jatkavat Tytti Stranding ja Johan Bergström.

Toiminnanjohtaja esitteli kauden 2024 toimintasuunnitelman ja budjetin. Kauden 2024 jäsen- ja liittymismaksuksi päätettiin junioreilta 40 euroa, aikuisilta 90 euroa. Liittymismaksua ei peritä kaudella 2024. Muita asioita ei ollut, joten kokous päättyi klo 17:10.

Master Golf Course Oy:n syysyhtiökokouksessa oli paikalla 49  osakkeenomistajaa edustaen itse ja valtakirjoilla 83 osaketta ja ääntä.

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Antti Tiitola, sihteeriksi Mirja Hellström ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Ari Ahti ja Jari Härmälä.

Toimitusjohtaja Jaakko Tuominen esitteli toiminta- ja taloussuunnitelman.

Hallituksen ehdotus vuoden 2024 hoitovastikkeeksi oli 1090 eur (sis.alv). Tämä ehdotus hyväksyttiin.

Perhegreenfee- maksuiksi vahvistettiin 28 eur arkisin ennen klo 14 ja 33 eur iltaisin sekä viikonloppuisin.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Pekka Mattila ja Mikko Eskelinen. Molemmat olivat lupautuneet jatkamaan hallituksessa. Pekka Mattila ja Mikko Eskelinen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi.

Hallituksessa jatkavat Julia Kettinen, Olli-Pekka Poutanen ja Reino Tikkanen.

Pekka Mattila nimitettiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Mikko Eskelinen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin 29.11.2022 KHT Leenakaisa Winberg ja varatilintarkastaja KPMG OY Ab tilikausiksi 2023-2024.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:36.