Energian ja veden säästö

Harjoitusalue

Energian ja veden säästö kastelujärjestelmän näkökannasta


Kastelujärjestelmän merkitys kehittyneessä kentänhoidossa on vähintäänkin merkittävä. Oikean kosteustasapainon aikaansaaminen vaatii kentän tuntemusta, suunnitelmallisuutta, tehokasta järjestelmän käyttöä ja jatkuvaa seurantaa. Kastelukäytäntöjen on myös oltava tätä päivää.

Huoltamaton järjestelmä aiheuttaa enemmän päänvaivaa kuin tuottaa tulosta. Huoltamaton järjestelmä on epävakaa, kallis käyttökustannuksiltaan ja tämän lisäksi tehoton. Valitettavasti tilanne on melko yleinen ja tilanteeseen on heräilty monilla kentillä, varsinkin näin energian hintojen nousun aikana.


Kehitys:

Meillä Masterissa aiemmin tehtyjen huoltojen ja perusparannusten lisäksi, järjestelmän ikääntyessä otettiin koko järjestelmä ja käyttö tarkkailuun vuonna 2015. Olemassa oleva järjestelmä todettiin käyttökelpoiseksi, mutta päivitettävää ja korjattavaa todettiin jokaisella osa-alueella.Vertailtaessa kehitystä energian näkökannasta tulokset ovat helposti havaittavissa. Vuotuinen säävaihtelu kastelukauden aikana vaikuttaa asiaan kuten myös kentällä tehtävät asiat. Esimerkiksi vertailtaessa vuosia 2021-2022 kylvösten määrät olivat yksi syy energian kulutuksen nousuun. Vertailtavia vuosia kuitenkin on ja energian kulutuksen suunta osoittautuu joka tapauksessa laskusuuntaiseksi. Kulutuksen huippuvuosista kulutus on pienentynyt pienimmilleen 30 prosenttiin ja keskimääräinen kulutus on pienentynyt joka tapauksessa noin puolella. Merkittävää tulosta on siis syntynyt.


Esimerkkejä tehdyistä toimista:

Järjestelmän optimointi
Rain Bird -kastelujärjestelmän ohjelman tiedot päivitettiin uudelleen. Putkistokartat päivitettiin olemassa olevien tietojen perusteella ja kaikki sadettimet kentällä tarkistettiin sekä suutintiedot päivitettiin. Kaikki sadettimet ja sadetinryhmät ohjelmoitiin imeytys-periaatteelle.


Ohessa pieni ote kastelujärjestelmän putkistokartasta.


Käyttö
Kastelukäytäntöjen tarkastelu. Kaikkia kentän osa-alueita mitataan kosteusmittarilla säännöllisesti ja tuloksien pohjalta kasteluohjelmia päivitetään.


Kastelujärjestelmän käytön ja seurannan tueksi on asennettu myös sadevesimittareita. Kastelujärjestelmä siis seuraa sataneen veden määrää ja tarvittaessa katkaisee tai pistää tauolle sadetuksen riippuen ohjelmoinnista.


Dokumentointi
Kaikki tehdyt korjaukset, huollot ja testaukset dokumentoidaan. Kustannuksia seurataan tarkasti excel-taulukon avulla.


Kaikki tehdyt toimet dokumentoidaan ja kuvataan tarvittaessa. Ohessa taulukon budjettivertailu osuus päivittyy automaattisesti toimenpiteen kirjautuessa. Vuosivertailu ja järjestelmän kunto on siis hyvässä seurannassa.


Huolto
Järjestelmää huolletaan ja testataan säännöllisesti. Tehtävät työt priorisoidaan ja korjaukset tehdään luotettavinta tekniikkaa käyttäen.


Nykyisin kaikki putki- ja satulaliitokset tehdään hitsaamalla kuten ohessa.


Pumppaamo

Kastelujärjestelmän pääpumppaamon kaikki pumput ovat vaihdettu nykyaikaisiin ja tehokkaisiin uppopumppuihin. Myös pumppaamon ohjaus päivitetään vuoden 2023 aikana.


Pumpun vaihto menossa Bodominjärven rannalla.


Tyhjennys


Syksyllä kastelujärjestelmän tyhjennys kestää yleensä viikon ja järjestelmä tyhjennetään tänä aikana kaksi kertaa päivitetyn tyhjennysohjelman mukaisesti. Tässä yksi syy minkä vuoksi Masterin kastelujärjestelmään kohdistuvat talvivauriot ovat hyvin minimaaliset.  


Työtä jatketaan…