Master Golfin junioritoiminta tarjoaa seuran juniorijäsenille edellytykset perusgolftaitojen hankkimiseen ja golfin hauskaksi harrastukseksi tekemiseen ikäluokassa 5-18. Tämän lisäksi Master Golf tarjoaa kilpailukykyiset valmennukselliset ja taloudelliset puitteet alle 18-vuotiaille kilpagolfareille kansalliselle huipputasolle nousemista varten.
Seuran jäsenmaksujen kautta tuleva perusrahoitus kohdistuu ensisijaisesti perustaitojen antamiseen kaikille seuran juniorigolfareille. Kilpagolfin tukeminen rahoitetaan Master Golf Course Oy:n kanssa solmitun sponsorisopimuksen kautta. Toiminta on tarkoitettu seuran green cardin suorittaneille juniorijäsenille jotka ovat maksaneet
jäsenmaksunsa.


Arvot
Toimintamme pohjautuu Suomen Golfliiton nuorisotoiminnan arvoihin. Korostamme toiminnassamme mm. seuraavia asioita:
* lapsen ja nuoren kunnioittaminen
* terveet elämäntavat
* muiden kunnioittaminen ja henkilökohtainen vastuunotto
* golfkentän arvostaminen ja kunnossa pitäminen
* hyvä käytös
* tasavertaisuus
Master Golfissa toimitaan Nuori Suomi ja Reilu Peli –sääntöjen sekä Lupa välittää – lupa puuttua -oppaan ohjeiden mukaan.

Visio
Master Golf on arvostettu golfseura, jossa kukin juniori voi harrastaa omalla tasolla ja omanikäistensä kanssa. Tarjoamme laadukasta junioritoimintaa kaikille halukkaille. Toivomme, että mahdollisimman moni jatkaisi harrastustaan myös aikuisiän saavutettuaan sekä mahdollisuuksien mukaan osallistuisivat ohjaajina seuran juniorityöhön laadukkaan toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.
Master Golf on paikka jonne on kiva tulla ja siellä viihdytään!

Tavoitteet
Valmennuksessa otetaan huomioon junioreiden eri ikä- ja herkkyyskaudet ja tuetaan kunkin kilpajuniorin motorisia herkkyysvaiheita, henkistä kypsymistä, sosiaalisuutta ja mallioppimista.
Kilpailullisia tavoitteita asetetaan vasta vanhemmille junioreille Suomen golfliiton visioiden mukaisesti. Kullekin juniorille pyritään antamaan riittävästi henkilökohtaista huomiota, painottuen kilpaileviin pelaajiin viime vuoden menestyksen ja omien tavoitteiden perusteella.

Ohjaajien kouluttaminen
Kaikki seuran junioriohjaajat ovat koulutettuja. Panostamme myös säännöllisiin sisäisiin koulutuksiin, joihin osallistuvat pro ja ohjaajat.

Pelisäännöt
Nuorten kanssa sovitaan pelisäännöt kaksi kertaa vuodessa, kesäkauden ja talvikauden alussa.
Jokainen ryhmä tekee keskenään ohjaajien kanssa pelisäännöt, jotka myös jaetaan nuorille kirjallisessa muodossa. Yleiset pelisäännöt ovat mm.
* olemme rehellisiä
* kannustamme ja kunnioitamme toisiamme
* tulemme paikalle ajoissa
* kuuntelemme ja tottelemme ohjaajia