Syyskokoukset pidettiin poikkeuksellisesti tallirakennuksessa. Saimme näin järjestettyä sopivat turvavälit ja kaikilta osallistujilta edellytettiin kasvomaskien käyttöä tämän hetken yleisten suositusten mukaisesti. 

 

Master Golf Club ry:n syysvuosikokouksessa oli paikalla 29 yhdistyksen jäsentä.

Puheenjohtaja Mikko Eskelinen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Hannu Saksala sekä sihteeriksi Jaakko Tuominen.

MGC ry:n puheenjohtajaksi valittiin Mikko Eskelinen ja kapteeniksi Antti Ojala. Johtokunnassa erovuorossa olivat Tuula Sutinen ja Timo Viljamaa. Heidän tilalleen valittiin Carita Kenias ja Matti Kokkala tulevaksi kaksivuotiskaudeksi. Johtokunnassa jatkavat Julia Kettinen ja Juha Lilja.

Toiminnanjohtaja esitteli kauden 2021 toimintasuunnitelman ja budjetin. Kauden 2021 jäsen- ja liittymismaksuksi päätettiin junioreilta 40 euroa, aikuisilta 90 euroa. Liittymismaksua ei peritä kaudella 2021. Muita asioita ei ollut, joten kokous päättyi 17:24.

 

Master Golf Course Oy:n syysyhtiökokouksessa oli paikalla 39 osakkeenomistajaa edustaen itse ja valtakirjoilla 158 osaketta ja ääntä.

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Hannu Saksala, sihteeriksi Mirja Hellström ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Petri Alatalo ja Petri Ojanen.

Toimitusjohtaja Jaakko Tuominen esitteli toiminta- ja taloussuunnitelman.

Hallituksen ehdotus vuoden 2020 hoitovastikkeeksi oli 990 eur (sis.alv). Tämä ehdotus hyväksyttiin sellaisenaan.

Perhegreenfee- maksuiksi vahvistettiin 28 eur arkisin ennen klo 14 ja 33 eur iltaisin sekä viikonloppuisin.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Tarja Myllymäki, Olli-Pekka Poutanen ja Reino Tikkanen.  Olli-Pekka Poutanen ja Reino Tikkanen olivat lupautuneet jatkamaan hallituksessa.  Tarja Myllymäen tilalle hallitus oli ehdottanut Heljä Listenmaata.  Hallitukseen valittiin yksimielisesti Heljä Listenmaa, Olli-Pekka Poutanen ja Reino Tikkanen.

Hallituksessa jatkavat Pekka Mattila ja Mikko Eskelinen.

Pekka Mattila nimitettiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Mikko Eskelinen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT Virpi Halonen ja varatilintarkastaja KPMG OY Ab tilikausiksi 2021-2022.

Muissa asioissa käsiteltiin osakas Timo Viljamaan ehdotusta yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Ehdotus ei saanut kannatusta ja Timo Viljamaa luopui omasta ehdotuksestaan.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:21.