Master Golf Club ry:n syysvuosikokouksessa oli paikalla 44 yhdistyksen jäsentä.

Puheenjohtaja Mikko Eskelinen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Erkki Huhtala sekä sihteeriksi Jaakko Tuominen.

MGC ry:n puheenjohtajaksi valittiin Mikko Eskelinen ja kapteeniksi Antti Ojala.

Johtokunnassa erovuorossa olivat Rolf Aasholm, Liisa Pättiniemi-Fagerström ja Vesa Siitari.

Uusiksi jäseniksi johtokuntaan valittiin Antti Ojala, Tuula Sutinen ja Timo Viljamaa tulevaksi kaksi-vuotiskaudeksi.

Johtokunnassa jatkavat Juha Lilja ja Julia Kettinen.

Toiminnanjohtaja esitteli kauden 2019 toimintasuunnitelman ja budjetin.

Kauden 2019 jäsen- ja liittymismaksuksi päätettiin junioreilta 40 euroa, aikuisilta 90 euroa. Liittymismaksua ei peritä kaudella 2019.

Muita asioita ei ollut, joten kokous päättyi 17:15.

Kokouksen jälkeen oli yleistä keskustelua, jossa toiminnanjohtaja kertoi yhteisön nykytilasta.

 

Master Golf Course Oy:n syysyhtiökokouksessa  oli paikalla 58 osakkeenomistajaa edustaen itse ja valtakirjoilla 114 osaketta ja ääntä.

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Erkki Huhtala, sihteeriksi Mirja Hellström ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kirsi Kumpulainen sekä Tero Listenmaa.

Toimitusjohtaja Jaakko Tuominen esitteli toiminta- ja taloussuunnitelman.

Hallituksen ehdotus vuoden 2019 hoitovastikkeeksi oli 990 eur (sis.alv). Tämä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perhegreenfee- maksuiksi vahvistettiin 28 eur arkisin ennen klo 14 ja 33 eur iltaisin sekä viikonloppuisin.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Tarja Myllymäki, Olli-Pekka Poutanen ja Jori Taipale. Kaikki olivat lupautuneet jatkamaan hallituksen jäseninä. Kokousväen joukosta ehdotettiin Reino Tikkasta uudeksi hallituksen jäseneksi. Äänestyksen jälkeen hallitukseen valittiin Tarja Myllymäki, Olli-Pekka Poutanen ja Reino Tikkanen.

Hallituksessa jatkavat Pekka Mattila ja Mikko Eskelinen.

Pekka Mattila nimitettiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Mikko Eskelinen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin 2019-2020 KHT Virpi Halonen ja varatilintarkastaja KPMG OY Ab.

Jori Taipale esitteli  Yhtiöjärjestyksen muutosehdotuksen kokousväelle.

Kohta YLEISET EHDOT 4.1. hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta TILINTARKASTUS 13 § hyväksyttiin muutoin, paitsi sana ” kalenterivuodeksi” muutettiin sanaksi ”vuodeksi”.

Kohta YHTIÖKOKOUS 14 § hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta YHTIÖKOKOUS 17 § sai aikaan vilkasta keskustelua puolesta ja vastaan. Kohdasta äänestettiin ja äänestystuloksen perusteella tämä esitys hylättiin.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:14.