OBS! Medlemmar kan reservera starttider här.


Reservering av speltid via Internet

– Medlemmarna kan reservera starttider till Masterbanorna via internet.
– Tiden kan reserveras för ifrågavarande dag och för de sju följande dagarna.
– Du kan se reserveringssituationen också längre framåt.
– Starttiderna 00, 10, 20, 30 och 40 kan reserveras genom internet. De övriga tiderna reserveras endast på platsen.
– Du kan reservera tiden åt dig själv + åt tre andra medlemmar/gästspelare i samma grupp.
– Gruppens hcp-gräns tillsammans är 100.

– Annulleringen bör alltid göras senast två timmar före starten.– Reserveraren är ansvarig för reserveringen. Om spelaren inte annullerar sin speltid och inte uppenbarar sig, faktureras personen som gjort reserveringen (20 €/person).