Järjestelmä
Slope-tasoitusjärjestelmässä miehet voivat valintansa mukaisesti pelata joko punaiselta, siniseltä, keltaiselta tai valkoiselta tiiltä. Naiset voivat vastaavasti valita joko punaisen, sinisen tai keltaisen tiin. Koko kierros pelataan tietystikin samalta tiiltä. Seuratasoituksen (37-54) omaavat pelaavat aina punaiselta tiiltä. Tasoitusryhmässä 4-6 hyväksytään myös 9 reiän kierrostulos.Pelaajan on tunnettava tarkka tasoituksensa ja huolehdittava sen pitämisestä ajan tasalla. Sen perusteella määrätään pelattavasta tiistä ja sukupuolesta riippuva Slope-tasoitus, mikä löytyy jokaisen kentän ensimmäisellä tiillä olevasta taulukosta. Pelaaja katsoo taulukosta omaa tarkkaa tasoitustaan ja valitsemaansa tiitä vastaavan Slope-tasoitusluvun. Se kertoo pelaajan saaman tasoituslyöntien määrän valitsemaltaan tiiltä.Tasoituksen määräytyminen
Tasoitustuloksen ylittäessä 36 pistettä, laskee pelaajan tarkka tasoitus ylittävien pisteiden määrä kertaa tasoitusryhmän kerroin (tasoitusryhmätaulukko uutisarkistossa). Esim. jos tasoitusryhmän 4 pelaaja on saanut 38 pistettä; hänen tarkka tasoituksensa laskee (2*0,4)=0,8.

Tarkan tasoituksen muuttuessa korkeammasta tasoitusryhmästä alempaan tasoitusryhmään, vaihtuu kerroin laskennassa tasoitusryhmän rajalla.Mikäli tasoitustulos alittaa 36 pistettä, mutta yltää puskurivyöhykkeelle (Bffer Zone) ei tasoitus muutu. Jos pistemäärä ei yllä puskurivyöhykkeelle nousee tasoitus 0,1 tasoitusryhmissä 1-4 ja 0,2 tasoitusrymässä 5.Tasoituskortin täyttäminen
Täytä tuloskorttisi aina huolellisesti. Tarkista, että siitä ilmenee kaikki kortissa edellytetyt tiedot; erityisesti miltä tiiltä kierros on pelattu, päivämäärä, pelaajan nimi tekstattuna, myös etunimi sekä sukupuoli rastitettuna jne (yksityiskohtaiset ohjeet uutisarkistossa).Ulkomaiset kortit
Ulkomaisilla kentillä pelatuilta harjoituskierroksilta hyväksytään ainoastaan alentavat tasoitustulokset. Jos kentillä ei ole slope-määritystä, tasoitus määräytyy entisten sääntöjen mukaan; bruttotulosta verrataan sss-luun jne.).Korttien lukumäärä
Pelaajan on jätettävä vuodessa vähintään neljä tasoitukseen vaikuttavaa tuloskorttia, mieluummin mahdollisimman monta. Pelaaja ei kuitenkaan menetä tasoitustaan jos hän jättää vähemmän kuin neljä korttia.Pelaaja voi tehdä rajottamattoman määrän harjoituskierroksia, mutta tasoitus voi nousta vain 2,0 lyöntiä vuodessa kauden alimmasta tasosta. (JL)