Master Golfin paikallissäännöt on selkeytetty, kentällä olleet drop-alueet on poistettu ja jatkossa golfia pelaataan vain Suomen Golfliiton antamien ohjeiden mukaan.

Master Golfin sääntötoimikunta on päättänyt, että seuraavat paikallissäännöt ovat voimassa Master Golfin kentillä:

Yleiset paikallissäännöt

Hiekkaesteissä olevat irtokivet saa rangaistuksetta poistaa. (Sääntö 24-1)

Kastelulaitteiden kannet ovat kiinteitä haittoja. Mikäli mainittu haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja sijaitsee pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: pallon ollessa viheriön ulkopuolella, mutta ei kuitenkaan esteessä ja enintään kahden mailanmitan päässä haitasta, saadaan se nostaa, puhdistaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka vapauttaa haitasta, muttei lähemmäksi reikää eikä esteeseen eikä viheriölle. (Sääntö 24-2)

Kaikki mittamerkit (myös kataja) ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (Sääntö 24-2).

Jos pallo osuu kentällä olevaan sähköpylvääseen, -johtoon, sähköpylvään tukivaijeriin tai sähköpylvääseen kuuluvaan osaan, on pelaajan uusittava lyönti rangaistuksetta. (Sääntö 20-5). Ellei pallo ole viivytyksettä saatavilla, voidaan pallo korvata toisella.

Kenttäkohtaiset paikallissäännöt

Soralla tai muulla kiviaineksella päällystetyt tiet ovat kiinteitä haittoja. Vapautus säännön 24-2b mukaan.

Hiekkaesteet, jotka ovat merkitty sinisin paaluin, ovat pelialuetta ja kunnostettavaa aluetta. Vapautuminen säännön 25-1b (i) mukaisesti.

Pelialueella sinisellä värillä merkitty alue on kunnostettavaa aluetta. Sinivalkoisin paaluin merkitty alue on kunnostettavaa aluetta, jolta pelaaminen on kielletty. Vapautus kunnostettavan alueen vaikutuksesta säännön 25-1b mukaisesti.

Uudet salaojat

Sorapintaisista salaojista vapautuminen, sääntö 24-2.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:

Reikäpeli: Reiän menetys Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä.