Master Golfille on myönnetty kuudentena golfseurana Nuori Suomen sinetti tunnustuksena laadukkaasta nuorisotyöstä. Nuori Suomen Sinettiseurajärjestelmän tavoitteena on auttaa seuroja kehittämään lasten ja nuorten toimintaa.

Suomen Golfliiton kriteerejä sinetin saamiseksi ovat mm. seuran toiminta on kasvatuksellista ja monipuolista, seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta, ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen, lasten kanssa on tehty pelisäännöt, seurassa on ympärivuotista valmennustoimintaa ja seura järjestää vuosittain vähintään kolme tapahtumaa pelkästään nuorille.

”Sinetti on takuu siitä, että ei pelkästään panosteta nuorten golfharrastukseen, vaan sitoudutaan myös tekemään se laadukkaasti. Laadukkuus tarkoittaa tässä tapauksessa esimerkiksi sitä, että jokainen lapsi ja nuori tulee nähdyksi, kaikista pidetään huolta, toiminta on monipuolista ja lasten erilaiset tarpeet huomioidaan. Seurat hakevat sinettiä laatustandardina, joka ylettyy lajirajojen ulkopuolelle. Suomen Golfliitto haluaa tukea panostusta laatuun, ja kannustaa seuroja kehittämään toimintaansa Sinettijärjestelmän avulla. Liitto tarjoaa esimerkiksi sinettiä hakeville seuroille auditointia, ja Sinettiseuroille koulutusta ja säännöllisiä tapaamisia. Sinetti on merkki siitä, että seura haluaa tehdä todella laadukasta työtä ja Sinettiseurat toimivat esimerkkeinä muille seuroille” kertoo Suomen golfliiton nuorisopäällikkö Eva Valtanen.

Tämä vuosi on Master Golfin 22. kausi, ja seurassa on ollut ohjattua junioritoimintaa melkein alusta lähtien. Seuramme tarjoaa harjoitusmahdollisuuden kaikille kiinnostuneille junioreille iästä ja tasosta riippumatta. Vuosittain noin 60 junioria harjoittelee viikoittain ohjatuissa ryhmissä, suuri osa heistä ympäri vuoden.

Masterissa lapset jaetaan iän ja tason mukaan Tenaviin, Haastajiin, Edustajiin ja Kilpapelaajiin. Masterissa on jo monta vuotta panostettu erikseen myös tyttögolfareiden viihtymiseen, ja seuralla onkin ennätysmäärä aktiivisia nuoria tyttöjä. Viime vuosina on junioripelaajien määrä kasvanut voimakkaasti, sillä golfista on muodostunut perheiden yhteinen harrastus, jolloin myös lajin harrastaminen aloitetaan jo juniorivuosina.

”Meillä on ollut määrätietoinen työskentely Master Golfin junioritoiminnassa jo vuosikymmenen ajan, ja yksi tavoite on ollut täyttää ne kriteerit, joita Nuori Suomi edustaa. Pyrimme antamaan junioreille turvallisen ja mielekkään ympäristön harrastaa ja kehittää itseään, niin ihmisenä kuin urheilijana” kertoo Master Golfin Pro Tommi Stude. ”Olemme onnistuneet houkuttelemaan mukaan ja saaneet junioreita pysymään pitkään lajin parissa. Nuori Suomi-arvojen mukainen toiminta on ollut kivijalka myös kilpailulliselle menestykselle. Osoituksena tästä olemme saavuttaneet kymmenen vuoden aikana lähes kymmenen SM-mitalia” jatkaa Tommi.

Masterin junioritoiminta auditoitiin Etelä-Suomen liikunta ja urheilun sekä Suomen Golfliiton toimesta marraskuussa 2008, ja sinetti luovutettiin Masterille kauden avajaistilaisuudessa 25.4.2009. Sinetin myöntämistä edelsi noin vuoden kestänyt kehitysprojekti, jossa junioritoimikunta arvioi toimintaansa ja tunnisti kehittämisalueita. Lisäksi junioreiden ja perheiden tyytyväisyyttä toimintaan tutkittiin sekä seuran yleisessä jäsenkyselyssä että erikseen tehdyssä junioritutkimuksessa. Toimintaa kehitettiin tulosten perusteella, ja kehitys jatkuu edelleen.

Master Golfille luovutettiin Nuori Suomi Sinetti kauden avajaistilaisuudessa 25.4.2009