MASTER GOLF COURSE Kenttätoimikunta 11.7.04

Yleiset paikallissäännöt
Hiekkaesteissä olevat irtokivet saa rangaistuksetta poistaa. (Sääntö 24-1)

Kastelulaitteiden kannet ovat kiinteitä haittoja. Mikäli mainittu haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja sijaitsee pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: Pallon ollessa viheriön ulkopuolella, mutta ei kuitenkaan esteessä ja enintään kahden mailanmitan päässä haitasta, saadaan se nostaa, puhdistaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka vapauttaa haitasta, muttei lähemmäksi reikää eikä esteeseen eikä viheriölle.
(Sääntö 24-2)

150 m mittapaalut, joista mitattu matka on viheriön keskelle, ovat kiinteitä haittoja. Paalun poistaminen on kielletty. Vapautuminen ilman rangaistusta. (Sääntö 24-2)

Jos pallo osuu kentällä olevaan sähköjohtoon tai –pylvääseen on pelaajan uusittava lyönti rangaistuksetta. (Sääntö 20-5)

Kenttäkohtaiset paikallissäännöt

Soralla tai muulla kiviaineksella päällystetyt tiet ovat kiinteitä haittoja. Vapautus säännön 24-2b mukaan.

Hiekkaesteet, jotka ovat merkitty sinisin paaluin, ovat pelialuetta ja kunnostettavaa aluetta. Vapautuminen säännön 25-1bi mukaisesti

Pelialueella sinisellä värillä merkitty alue on kunnostettavaa aluetta. Sinivalkoisin paaluin merkitty alue on kunnostettavaa aluetta, jolta pelaaminen on kielletty. Vapautus kunnostettavan alueen vaikutuksesta säännön 25-1b mukaisesti.

Pelialueella olevat tukipuin tuetut tai oranssinvärisin nauhoin merkityt puut ja pensaat sekä mittapaaluina toimivat katajat ovat kiinteitä haittoja, joista pelaaminen on kielletty. Jos nämä puut tai niiden ympärillä olevat istutusjäljet häiritsevät pelaajan lyöntiasentoa tai hänen mailansa aiottua heilahdusrataa on pelaajan vapauduttava rangaistuksetta kiinteän haitan vaikutuksesta säännön 24-2b mukaisesti.

Master-kenttä
Mikäli pallo pelattaessa Master kentän reikää 16 joutuu viheriön oikealla puolella olevalle tielle vihreiden paalujen väliselle alueelle, voidaan pallo ilman rangaistusta pudottaa lähimmälle (DZ merkitylle) pudotusalueelle.
Pallo, joka on mennyt vesiesteeseen kyseisten paalujen välistä saadaan pudottaa vastaavalla tavalla lähimmälle pudotusalueelle yhdellä rangaistuslyönnillä.
Pallon pelaaminen vesiesteessä olevalta saarelta on kielletty.

Välittömästi Master kentän 17:n viheriön oikealla puolella oleva kataja on kiinteä haitta, josta pelaaminen on kielletty. Vapauduttava rangaistuksetta kiinteän haitan vaikutuksesta säännön 24-2b mukaisesti.

Master-kentän 18:n viheriön takana olevalle tielle joutunut pallo voidaan ilman rangaistusta pudottaa viheriön vasemmalla puolella olevalle (DZ merkitylle) pudotusalueelle

Forest-kenttä
Forest kentän 1. viheriön vieressä vasemmalla olevan tervaleppien tyven ympärillä oleva kivillä päällystetty syvennys on kiinteä haitta. Vapautus säännön 24-2b mukaan.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:
Reikäpeli: Reiän menetys – Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä.

Golfkärryjen vetäminen viheriön ja viheriöbunkkerin välistä tai lyöntipaikoilla on kielletty.