Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål som kan avlägsnas utan plikt. (Regel 24-1)
Fasta sprinklerlock är oflyttbara hindrande föremål. Lättnad erhålles enligt (Regel 24-2). Om ett sprinklerlock, som ligger inom två klubblängder från greenen på det hål som spelas, befinner sig i spellinjen mellan bollen och hålet, får spelaren erhålla lättnad, utan plikt, enligt följande: Om bollen ligger utanför greenen, inte i ett hinder, och inom två klubblängder från sprinklerlocket, får den lyftas, rengöras och droppas på den närmaste plats som (a) inte är närmare hålet (b) inte har sprinklerlocket i spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på en green.

Stolpar som markerar avståndet 150 m till greenens mitt, betraktas som oflyttbara hindrande föremål. (Regel 24-2) tillämplig. Stolparna får inte flyttas.

Om en boll träffar en elledning, -stolpe eller stödstolpe måste spelaren utan plikt spela en ny boll. (Regel 20-5) är tillämplig.

Banspecifika lokala regler
Med grus eller annat stenmaterial belagda vägar är oflyttbara hindrande föremål. Lättnad enligt (Regel 24-2b). Bunkrar som är markerade med blåa pinnar är en integrerad del av banan och mark under arbete. Lättnad enligt (Regel 25-1b).
Område som markerats med blåvita pinnar är mark under arbete, från vilket spel är förbjudet. Lättnad enligt (Regel 25-1b).
Träd med stödstolpe samt buskar och träd, som markerats med orangefärgade band betraktas som oflyttbara hindrande föremål. Samma gäller de enar som markerar avståndet 150 m till green. Om dessa eller eventuella spår efter planteringen, påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving måste spelaren, utan plikt, bereda sig lättnad från deras hindrande inverkan. (Regel 24-2b) är tillämplig.

Master banan
Om bollen vid spel av hål 16 hamnar på vägen till höger om greenen, på området mellan de gröna pinnarna, får den utan plikt droppas i närmaste droppruta (DZ).
Om en boll slagits i sidovattenhindret till höger om vägen, och skurit vattenhindrets gräns mellan sagda pinnar får bollen på motsvarande sätt droppas i närmaste droppruta med ett pliktslag. Spel från holmen i vattenhindret mellan bana 9 och 16 är förbjudet.Plikt för brott mot lokal regel:
Matchspel – Förlust av hålet. Slagspel – Två slagDet är förbjudet att dra golfkärror mellan greenbunkern on greenen. Liksom också på utslagsplatserna.

Bankommittén