MASTER GOLF COURSE
Stenar I bunkrar är flyttbara hindrande föremål som kan avlägsnas utan plikt. (Regel 24-1)

Fasta sprinklerlock är oflyttbara hindrande föremål. Lättnad erhålles enligt regel 24-2. Om ett sprinklerlock, som ligger inom två klubblängder från greenen på det hål som spelas, befinner sig I spellinjen mellan bollen och hålet, får spelaren erhålla lättnad, utan plikt, enligt följande:
Om bollen ligger utanför greenen, inte I ett hinder, och inom två klubblängder från sprinklerlocket, får den lyftas, rengöras och droppas på den närmaste plats som (a) inte är närmare hålet (b) inte har sprinklerlocket I spellinjen och (c) inte är I ett hinder eller på en green.

Pinnar som markerar avståndet 150 m till greenens mitt, betraktas som oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2 tillämplig. Pinnarna får inte flyttas.

Om en boll träffar en elledning eller -stolpe måste spelaren utan plikt spela en ny boll. Regel 20-5 är tillämplig.

Med grus eller annat stenmaterial belagda vägar är oflyttbara hindrande föremål. Lättnad enligt regel 24-2b.

Områden som markerats med blåa pinnar eller linjer är Mark under arbete. Område som markerats med blåvita pinnar är Mark under arbete, från vilket spel är förbjudet. Lättnad enligt regel 25-2b.

Träd med stödpinne samt buskar och träd, som markerats med orangefärgade band betraktas som oflyttbara hindrande föremål. Samma gäller de enar som markerar avståndet 150 m till green, samt enen omedelbart till höger om green 17 på Master-banan. Om dessa eller eventuella spår efter planteringen, påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving måste spelaren, utan plikt, bereda sig lättnad från deras hindrande inverkan. Regel 24-2b är tillämplig.

Om bollen vid spel av Master-banans hål 16 hamnar på vägen till höger om greenen, på området mellan de gröna pinnarna, får den utan plikt droppas i närmaste droppruta (DZ). Om en boll slagits I sidovattenhindret till höger om vägen, och skurit vattenhindrets gräns mellan sagda pinnar får bollen på motsvarande sätt droppas I närmaste droppruta med ett pliktslag.
Spel från holmen i vattenhindret är förbjudet.

Forest-banan: den stenbelagda gropen vid roten av klibbalarna till vänster om green nummer 1 utgör ett oflyttbart hinder, lägesförbättring enligt regel 24-2b.

Plikt för brott mot lokal regel:
Matchspel – Förlust av hålet. Slagspel – Två slag

Det är förbjudet att dra golfkärran mellan greenen och greenbunkarna ävensom att dra golfkärran på utslagsplatserna.

Bankommittén