Lähipelialueen hiekkapysäköintipaikat ovat väliaikaisesti rakennustyömaan käytössä. Pelaajien on toistaiseksi käytettävä kuvassa näkyvää P-merkittyä asfalttialuetta pysäköintiin. Alue on opastettu kyltillä  ”Lähipelialueen Pysäköinti”. Kartassa merkityillä työmaa-alueilla liikkuminen on ehdottomasti kielletty.  Nämä alueet on merkitty opastein ja ketjuin. Pyydämme kaikkia noudattamaan näitä rakennusaikaisia ohjeita. Alueella liikkuu ulkopuolisten toimijoiden isoja työkoneita ja rekkoja ja haluamme välttää vaaratilanteiden syntymisen.