MASTER GOLF CLUB RY – KEVÄTVUOSIKOKOUS

Yhdistyksen kevätvuosikokouksessa paikalla oli 29 yhdistyksen jäsentä.

Ry:n puheenjohtaja Mikko Eskelinen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Tero Listenmaa sekä sihteeriksi Ritva Pesonen. Mikko Eskelinen esitteli vuosikertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen sekä päätti myöntää vastuuvapauden johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

Muita asioita ei ollut käsiteltävänä.

MASTER GOLF COURSE OY – KEVÄTYHTIÖKOKOUS

Paikalle oli saapunut 38 osakkeenomistajaa edustaen itse ja valtakirjoilla 46 osaketta ja ääntä.

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Tero Listenmaa, sihteeriksi Mirja Hellström ja pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Olle Harcke sekä Jan Hellström.

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila esitteli tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen.

Kokousväelle esitettiin tilintarkastuskertomus ja sen jälkeen vahvistettiin tuloslaskelma ja tase.

Yhtiökokous päätti siirtää taseen mukaisen vahvistetun tappion 82.236,18 euroa voitto/tappiotilille.

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päätettiin myöntää vastuuvapaus.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:30.

Kentän avaamista kaavaillaan tällä hetkellä pääsiäisen tienoille. Tästä tullaan tiedottamaan kotisivujen kautta.