Kentänhoitotyöt täydessä vauhdissa.

Masterin puolella on kentänhoitotyöt täydessä vauhdissa kun taas Forestilla keskitytään vielä metsänhoitotöihin ja harsottamiseen. Sulaminen Forestilla kuitenkin etenee ja routaa ei enää ole.

Tässä tehtyjä toimenpiteitä viikon ajalta:
– Masterin väylät kuivuneet hyvin ja harjaukset on aloitettu.
– Masterin puolen viheriöt on lannoitettu, hiekoitettu ja jyrätty. Osalle Forestin puolen viheriöille levitetty harsot edistämään ruohon kasvuun lähtöä.
– Kenttäkalusteiden paikoilleen laittaminen aloitettu.
– Rangen uuden palloautomaatin asennustöiden viimeistely käynnissä.
– Metsänhoitotyöt forestin puolella.

Huomioitavaa kuitenkin että ruohon kasvu alkaa kunnolla vasta lämpötilojen ollessa pysyvästi +5 asteen yläpuolella. Tämä ei kuitenkaan vaikuta kentän avaamiseen.

Vertailu viikon ajalta:
 

Tilanne 26.4.2022 kuvina:
 

Tilanne 21.4.2022 kuvina:
 

Tilanne 19.4.2022 kuvina:

Tästä alaspäin voit seurata tehtyjä toimenpiteitä ja tutustua faktoihin.

Faktaa:
Jääpolte tarkoittaa routaantuneen maan pinnalle kerääntyneen veden jäätymistä. Jäätyminen aiheuttaa
lopulta kasvien tuhoutumisen. Jääpolte syntyy tiivistyneen maan pinnalla seisovan veden tukahduttaessa
kasvillisuuden kun se jäätyy talvella yhtenäiseksi jääpeitteeksi. Kasvit kuolevat kylmään ja
hapenpuutteeseen. Hapenpuutteesta seuraa myös kasvien homehtuminen ja erilaisten sienitautien
ilmaantuminen. (Wiki). Nurmilaaduista riippuen kiinteä jää aiheuttaa jääpolteriskin 5-9 viikossa.

Toiminta talvelle 2021-2022

Kasvinsuojelu talven varalle:
Marras-/joulukuun vaihteessa ruiskutettu viimeiset kasvisuojeluaineet talven varalle, suoja hometauteja
vastaan.

Toimenpiteet ja seuranta:

13.12 poistettu lunta ja sohjoa muutaman viheriön pinnalta ja sulatettu Eco-Melter sulatusaineella (suola).


16.12 tilanne korjaantunut. Päivää myöhemmin kova pakkanen ja satanut lumi loi hyvän pohjan talvehtimiselle.


7.1.2022 Suojaava lumikerros


7.1.2022 Lumikerroksen alla jäätön tilanne

17.1.2022 Jäätä muodostunut kovien vesisateiden ja pakastuneen kelin vuoksi. Kelit eivät otolliset jään poistamiseksi.
10.2.2022 Jään poistamiseen johtavat toimenpiteet aloitettu.
16.2.2022 Master-kenttä valmis
17.2.2022 Forest-kenttä aloitettu
24.2.2022 Forest-kenttä valmis
28.2.2022 Harjoitusviheriöt työn alle
3.3.2022 Harjoitusviheriöt valmiit
4.3.2022 Lyöntipaikkojen lumikerroksen ohentaminen, 80cm→10cm
8.3.2022 Viheriöiden uudelleen linkous ja sulamisvesiurien teko sekä viheriöiden hiekoitus
18.3.2022 Viheriöiden jäät sulaneet, testipalat otettu
21.3.2022 Sulamisvesiurien linkous ja hiekoitus
22.3.2022 Sadevesikaivojen toiminnan tarkistukset ja jäiden poisto
31.3.2022 Master-kentän väylien hiekoitus
2.4.2022 Forest-kentän väylien hiekoitus
5.4.2022 Lumisade, 15cm
7.4.2022 Kasaantuneiden lumien ajoa ja hiekoituksen jatkaminen väylillä
8.4.2022 Lumitilanne tällä hetkellä 30-60cm kentän alueella
13.4.2022 Aiemmin auratut lyöntipaikat ja viheröt ovat nyt lumettomia
20.4.2022 Hiekoitukset saatu loppuun

Toimenpiteet kuvina:

Linkous

Hiekoitus

Piikitys

Sulamisvesiurat

Stressitesti:
Otettu koepala Forestin viheriöltä 9. Koepala ollut kiinteän jään alla n.6 viikkoa. Tarkoituksena antaa
koepalalle kasvuun lähtöön vaaditut olosuhteet; vesi, lämpö ja valo. Kun kasvu alkaa tehtiin tautitesti (72
tuntia), eli poistetaan happi ja ylläpidetään kosteus.

Kuva tautitestin jälkeen eli tilanne ok

Kenttämestarit