Tämä talvi on ollut varsin poikkeuksellinen jäänmuodostumisen kannalta. Olemme aloittaneet kevyen hiekanlevityksen väylillekin, jotta saisimme aikaan reikiä jäähän. Tällä pyrimme turvaamaan väyläruohon selviämisen kevääseen asti. Tarkoituksenamme ei siis ole varsinaisesti nopeuttaa kevään tuloa vaan varmistaa sen tulemista.

Jääongelmat ovat koko rannikkoseudun paine tänä keväänä, mutta tilanne ei kuitenkaan ole niin paha kuin aikaisemmin talvella pelkäsimme.