BODOM PROJEKTIN LUVILLE LAINVOIMAISUUS 23.7.2002

Bodom –projektille myönnetyt rakennusluvat ja poikkeamislupa saivat lopullisen lainvoiman, kun Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan 13.6 myöntämään poikkeamislupaan ei jätetty yhtään valitusta määräaikaan mennessä.

Poikkeamislupa oli edellytyksenä mm. kartanorakennuksen käyttötarkoituksen muutokselle, uudisrakennuksille sekä tallin ja meijerin käyttötarkoituksen muutoksille.

PROJEKTIN AIKATAULU PITÄÄ

Nyt kun kaikki tarvittavat luvat on saatu, voidaan olla luottavaisella mielellä sen suhteen, että Bodom –projekti voidaan viedä läpi alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Uusi pelikausi 2003 voidaan käynnistää kartanon alueella.

MASTERIN OSAKKEEN ARVO VAHVA

Bodom –projektiin liittyvä osakeanti edistyy tasaisesti. Pelikauden 2002 aikana on merkitty jo viisi uutta osaketta hintaan 33.640 € (200.000 FIM).

PROJEKTIN ETENEMINEN

Eri rakennuskohteiden suunnittelu on edennyt niin pitkälle, että tarjouskyselyt ovat jo liikkeellä, ja pukuhuonerakennuksen osalta jo käsittelyssäkin. Urakkaneuvottelut käynnistyvät ensi viikolla, jonka jälkeen kustannusarviotkin saadaan tarkistettua. Piha- ja ympäristötöiden (mm. parkkialueet ja tiet) urakkakysely on niinikään toimitettu urakoitsijoille tarjousten laskemista varten.

KARTANORAKENNUS

Kartanorakennuksessa on aloitettu kunnostustöiden tekeminen jo kesän aikana siinä määrin, kun se on ollut sallittua. Tällaisia töitä ovat olleet mm. ikkunoiden ja ovien kunnostukset, pintarakenteiden purku ja maalaustyöt. Myös parvekerakenteita vahvistetaan ja uusitaan.

Kartanolla työskennellään arkkitehdin tiukan valvonnan alaisuudessa. Hän antaa ohjeet kohta kohdalta pienelle työntekijäryhmälle sallituista töistä. Kokonaisurakkaa ei kartanorakennuksesta tulla pyytämään, vaan työt tehdään tuntityönä pieninä kokonaisuuksina.

MEIJERIRAKENNUS

Caddiemasterin toimisto ja proshop tullaan sijoittamaan uudelleen rakennettavaan meijerirakennukseen. Vanha rakennus tullaan purkamaan runkorakenteiden heikkouden vuoksi, ja tilalle rakennetaan vastaavanlainen uudisrakennus. Vanhat ovet, ikkunat ja julkisivun paneloinnit otetaan talteen ja käytetään hyväksi uudisrakennuksessa. Sisällä purkutyöitä on tehty jo alkukesällä, ja pintapaneleitten purkua aloitellaan parhaillaan. Rakennustöihin ryhdytään alkusyksyllä.

TALLI

Tallirakennus Master –kentän väylän 18 lyöntipaikan vieressä tullaan kunnostamaan suuria tilaisuuksia varten. Ulkorakenteet ovat melko hyväkuntoisia, mutta sisällä välipohjan uusiminen on käynnistetty, jotta se kestäisi paremmin kuormituksia. Ullakolle on suunniteltu bägivarastoa. Sisäpuolella vanhojen rakenteiden purku on jo saatettu loppuun, ja talven aikana aloitetaan varsinainen kunnostustyö.

PORTINVARTIJAN MÖKKI

Pieni vanha asuinrakennus uuden Forest 18 –väylän lyöntipaikalla on saanut nimen ”Portinvartijan mökki”, koska se sijaitsee alueemme uuden sisääntuloväylän alkupäässä. Mökki on kunnostettu alkukesällä, katto on uusittu, ikkunat ja ovet on korjattu ja kantavan seinän muutama laho hirsi on uusittu. Nyt keskikesällä mökki on saanut lisäksi uuden maalin, ja se alkaa olla edustuskunnossa.

TYÖNJOHTAJAN ASUNTO

Rannan tuntumassa sijaitseva vanha työnjohtajan asunto on saanut uuden vesikaton. Rakennus tullaan vielä maalaamaan kesän aikana, ja sisäpuoli remontoidaan alkusyksyn aikana.

KENTÄT

Uudet Forest 1 ja 18 –väylät on otettu vastaan urakoitsijalta (YIT), ja käynnissä on raffien ja ympäristöalueiden viimeistelytyö, joka tehdään omin voimin. Viheriöt, lyöntipaikat ja väylät kylvettiin alkukesän aikana, ja kasvu on edistynyt niin hyvin, että väyliäkin on jo leikattu useita kertoja. Raffit kylvettiin viime viikolla. Pelaamaan päästään ensi vuoden alkukesällä säistä riippuen.