Anmälan är bindande. Spelaren är själv ansvarig för sin anmälan. Starttiderna och tävlingsresultaten publiceras på Internet.

1. Klubbens interna tävlingar
Anmälan till tävlingarna sker genom att anteckna namn och övriga uppgifter på listan som finns på caddiemaster kontoret. Anmälningstiden utgår tre dagar före tävlingen kl. 16.00.

2. Öppna tävlingar
Klubbens egna medlemmar anmäler sig genom att anteckna sitt namn på listan på klubbens anslagstavla. Andra klubbars medlemmar anmäler sig skriftligen. Anmälningarna bör nå klubben senast tre dagar innan tävlingen, kl. 16.00.

3. Veckotävlingar
Veckotävlingarna spelas varannan vecka på Master banan och varannan vecka på Forest banan.