Jäsenet Matti Kokkala, pj

  • Olli-Pekka Poutanen, Lasse Wikström, Piiu Pukkila, Ralf Salonen

Master Golf Club ry:n Senioritoimikunnan koordinoima toiminta on tarkoitettu kaikille senioreille eli k.o. vuonna 50 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille seuran jäsenille.  Käytännön syistä painopisteenä ovat eläkkeellä ja muutoin työelämän ulkopuolella olevat, jolloin tapahtumia järjestetään pääasiassa arkipäivinä.

 

Kilpailut

Senioreiden omassa kilpailutoiminnassa jatkuvat suositut kuukausikilpailut, joita järjestetään toukokuusta syyskuuhun sarjoina tasoituksellinen lyöntipeli alemman tasoituksen omaaville ja pistebogey korkeamman tasoituksen omaaville.  Kauden alussa järjestetään lisäksi erillinen avauskilpailu.  Lisäksi senioreita kannustetaan osallistumaan aiempaa enemmän myös keskiviikkoisiin viikkokilpailuihin.

Aiempaan tapaan järjestetään myös koko kauden kestävä tasoituksellinen reikäpelisarja.  Uudet tapahtumat keskitetään lähipelialueelle, missä järjestetään harjoittelua tukevia lähipelikilpailuja.

Seuran senioreita kannustetaan osallistumaan Uudenmaan Alueen Senioreiden kilpailuihin. Aiempaan tapaan osallistutaan myös UAS:n reikäpelisarjaan. Kriteerit täyttäviä pelaajia kannustetaan osallistumaan myös kansallisten kiertueiden kilpailuihin.

Senioreiden seuraotteluihin osallistutaan edellisen vuoden tapaan.  Kolme perinteistä neljän seuran ottelua ovat

  • KGC-KyG-Master-HGK, perinteisesti kesä-heinäkuun vaihteessa
  • NG-EGS-Master-KyG, perinteisesti elokuun alussa
  • StLG-KuG-Master-PGC, perinteisesti syyskuun alussa

Kahdenvälisiä otteluita järjestetään toukokuussa Hirsalaa vastaan pistebogeykilpailuna ja kesä-heinäkuussa Kytäjää vastaan Two Lakes Ryder Cup -tapahtumana tunnettuna reikäpeliotteluna.

Seuraotteluiden edustajien valinnasta päättää senioritoimikunta.  Valinnoissa pyritään siihen, että mahdollisimman moni seniori pääsisi mukaan edustajiksemme.

 

Harjoittelu

Lähipelialueella tapahtuvaa harjoittelua kannustetaan ja edistetään alueella seuran golfopettajien avustuksella järjestettävissä tapahtumissa.  Harjoittelun ohessa järjestetään harjoittelua tukevia pienimuotoisia lähipelikilpailuja.

 

Muu toiminta

Kahden vuoden tauon jälkeen pyritään järjestämään elokuussa senioreille parin päivän kotimaanmatka. Kohde valitaan sekä kiinnostavuuden, toteutustavan että kustannusten perusteella.

 

Tiedotus

Pääasiallisena tiedotuskanavana toimivat seuran kotisivut. Soveltuvin osin tuotetaan aineistoa myös seuran sähköpostina jaettaviin uutiskirjeisiin.

Nopeana tiedotuskanavana jatketaan epävirallista Facebookin Master Golf Club Seniorit -ryhmää, johon kaikki seuran seniorit ja toimihenkilöt ovat tervetulleita osallistumaan.  Ryhmässä voidaan käydä myös senioritoimintaan liittyvää rakentavaa keskustelua.

Positiivista palautetta saanutta nopeata tiedotusta senioreidemme menestyksestä seuran ulkopuolisissa kilpailuissa jatketaan.  Tietoa jaetaan myös muusta erityisesti seniorien golfharrastusta edistävistä aiheista.

 

Senioritoimikunnan jäsenet

Senioritoimikunnan puheenjohtajana jatkaa Matti Kokkala.  Jäsenistä jatkavat Olli-Pekka Poutanen ja Lasse Wikström.  Uusina jäseninä aloittavat Piiu Pukkila ja Ralf Salonen.