Molemmat kentät avattiin 28.4. Samalla avattiin myös lähipeliharjoitusalueet sekä par3-kenttä. Kentät ovat talvehtineet edellisiin vuosiin verrattuna varsin hyvin ja suuremmilta talvituhoilta ollaan vältytty. Master Golfin pitkäjänteinen kentänhoitotyö sekä syksyllä ja talvella tehdyt hoitotoimenpiteet ovat auttaneet kentän talvehtimisessa.

Olemme siirtyneet Master Golfissa maalämmön käyttöön kartanolla. Maalämpö otettiin käyttöön juuri kauden kynnyksellä. Saunan edustan lammen kunnostustyöt on aloitettu ja nämä saadaan päätökseen kevään kuluessa.

 

Viheriöt

Molempien kenttien sekä lähipelialueiden viheriöt ovat talvehtineet erittäin hyvin. Kauden kuluessa haluamme kaikki varmasti nauttia huippukuntoisista viheriöistä, joten varmistathan aina pelatessasi, että korjaat vähintään oman alastulojälkesi – eikä haittaa vaikka korjaat mahdollisesti myös edellisen ryhmän alastulojäljen.

 

Master

Master-kentälle on vaihdettu 1 ja 7 väylän sillat uusiin puusiltoihin. Väylälle 9 tullaan rakentamaan kesän aikana uusi maasilta vanhan puretun puusillan tilalle. Väylien 3 ja 4 viheriöt ovat keväällä tehohoidon kohteena.

 

Forest

Forest-kentälle on uusittu väylän 11 lyöntipaikat. Näille lyöntipaikoille on asennettu uusi siirtonurmi, joka vaatii juurtuakseen hieman aikaa, tästä johtuen väylällä on käytössä tilapäiset lyöntipaikat. Uusittu lyöntipaikka pyritään avaamaan toukokuussa. Forestin väylän 17 haapa on kaadettu turvallisuussyistä, sillä puu oli lahonnut pystyyn. Forest-kentälle jatketaan asfaltointitöitä säiden salliessa.

Molemmilla kentillä tullaan toteuttamaan salaojatöitä kauden edetessä. Tavoitteena on varmistaa että kenttä pysyy hyvässä pelikunnossa vaihtelevissa keliolosuhteissa.

 

Range ja lähipelialueet

Rangelle tulee uusia lyöntimattoja. Ruohorange avataan toukokuun alkupuolella. Hankimme keväällä lyöntimatoille kokeiluun uudet kumitiit, mutta valitettavasti kauden alussa näistä on jo osa hävinnyt. Jatkossa kumitiitä voi ostaa caddiemasterilta.

 

Lopuksi

Kenttähenkilökunta on tekemässä töitä meidän eduksemme, joten huomioithan pelatessasi myös heidät ja etenet väylällä vasta kun olet saanut heiltä luvan. Ajankohtaisista kentänhoitotöistä tiedotetaan mm. Twitterissä sekä caddiemasterilla kauden kuluessa.

Kenttätoimikunnan puolesta toivotan kaikille oikein mukavaa pelikautta 2018.

Mikko Eskelinen