Kenttätoimikunnan kokous 28.8

Kenttien viheriöt ja lyöntipaikat ovat kestäneet kuivuuden ja kovan sateen hyvin. Sademäärä viimeisen kahden ja puolen viikon aikana n. 300 ml, tämä vastaa normaalin koko kesän sademäärää.

Kuivuus ja sen jälkeinen vesi aiheutti väylille kuolleita kohtia jotka tullaan heti kelien salliessa ilmastoimaan kylvämään ja hiekoittamaan, näin on hyvä mahdollisuus että ruoho alkaa itämään ennen talven tuloa.

Forest 17. kellonpaikka näyttää nyt toimivan, päätettiin pitää kello siinä paikallaan ja kuunnellaan jäsenistön palautetta.

Forest 12. portti asennettu paikoilleen ja pidetään lukittuna, avataan kun hiekkasiiloon tulee täydennystä. Hiekkasiilojen osalta päätettiin maalata siilot tummanvihreäksi.

Forest 4. viheriön ongelmista: Maassa oleva mustatyvi tauti aiheuttaa viehriön ruohossa laikkuttaista kuolemaa. Tautia hoidetaan holkittamalla kylvämällä ja dressaamalla sekä torjuntaine käsittelyllä. Ongelman hoidossa käytettiin myös SGL.n kenttäkonsultin antamaa raporttia.

Forest 18. teepaikan osalta päätettin olla rakentamatta erilistä aitaa, toivotaan että tiedotus teellä pitää ihmisten draivit pelialustalla. Samalla toivotaan että pelaajat huomioisivat vielä tarkemmin edellämenevän ryhmän ennen avausta teeltä.

Par 3. kentän neljäsviheriö on edellen suljettu normaalilta pelikäytöltä, näin varmistetaan turvallisuus näkökohta kun pelaajat lyövöt palloja rangella.

Metsien aluskasvillisuuden raivausta jatkettu Master 4. oikealta puolelta, työt jatkuvat siitä eteenpäin aina Forestille asti.

Rangen aidan korotusta tutkitaan ja sen korottamista harkitaan siten että jatkossa voitaisiin käyttää rangella lentoradaltaan erillaisia palloja.

Lyöntimatttojen osalta tilannetta tarkkaillaan, matot tulevat kovettumaan normaalisti talven aikana joten nyt toisia pelaajia häiritsevä pehmeys tulee katoamaan.

Ensikauden investointeja tullaan käsittelemään seuraavassa kokouksessa.

By | 2014-09-09T00:00:00+00:00 syyskuu 9th, 2014|Kenttätoimikunta|0 Comments