Kenttätoimikunnan kokous 27.5.

Kenttätilanne Master-kentällä:

Toimitusjohtaja raportoi tapaamisesta Espoon Kaupungin rakennusvalvonnan kanssa. Tapaamisessa Kaupungin edustajille esiteltiin Mastergolfin metänhoitosuunnitelmaa ja siihen liittyviä hoitotöitä. Kaupungin edustajat pitivät MGC.n tapaa hoitaa puustoaan hyvänä. Erityistä huomioita on kiinnitetty ranta-aluiden puiden hoitoon, alueella on säilytetty sille tyypillisten puulajien kantaa. Samalla on kuitenkin poistettu huonokuntoisisa puita ja raivattu elintillaa esim. Tammille. Kaadoista tulleiden hakkujätteiden osalta MGC on päättänyt säilöä kasat paikallaan kunnes Kalasääksi pariskunta on muuttanut talviasuinaleelleen.

Heikompikuntoisten viheriöiden reunoja on ilmastoitu, kylvetty ja hiekoitettu. Viheriöille on tarkoitus tehdä vielä tällä viikolla vesiilmastus jolla saadaan ravinteita juurille sekä viheriöt vastaanottavaiseksi.

Karheikot ovat päässeet venymään paikkapaikoin liian pitkiksi kone ongelmien vuoksi, asiaa ollaan kuiten saamassa hallintaan. Päätettiin, että prioirisoidaan leikkuita siten että kolme koneen leveyttä ajetaan normaalia raffia ja sen jälkeen ruoho voi olla pidempää kunnes kone asia on ratkennut.

Kenttätilanne Forest-kentällä:

Forest 1- väylän vasen reuna merkitään sinivalkoisen paaluin, tällä toimenpiteellä yritetään nopeuttaa peliä. Kyseisnen alue kuuuluu kuitenkin säilyttää suojavyöhykeenä.

2-teen viereien tien märkien kohtien kuivatusta ja tulee tehostaa.

Keskusteltiin 4 tee alueesta ja todettiin että ainoa vaihtoehto on rakentaa teestä suurempi jotta ruoho pysyisi kunnossa kovan käytön johdosta. Viheriön osalta pelaajapolku päätettiin siirtää kulkemaan viheriön yläpuolelta.

10 teen oikealla puolella oleva ruohotettava alue on nyt kylvöjä myöten valmis. Samalla todettiin että 12 teen vasemmalla puolella olevaan liittymään röyläntielle on rakennettava ensitilassa kulkuesteet.

14 väylän kuivatus työt on saatu valmiiksi.

Keskusteltiin 17 väylän soittokellon sijainnista ja päätettiin siirtää kello lammen puoleen väliin.Samalla levennetään väylää samalta kohdalta leikkuukoneen leveyden verran.

Range:

Uudet range-pallot tulevat ensimaanataina rangelle. Samalla tarkistetaan uusien pallojen lentomatka. Par 3 kentän osalta tämän jälkeen tehdään päätös vieheriön numero 4 käytöstä, säilytettäänkö se osana Par 3 kenttää vai Rangea.

Par 3 kentän sivussa kulkeva oja tullaan raivaamaan ja avaamaan.

Muut asiat:

Keskusteltiin kastelujärjetelmän uusimisesta ja siihen liittyvistä suunnitelmista. Päätettiin jatkaa asian käsittelyä seuraavissa kokouksissa.

Master 3 viheriön greenibunkkerin hiekkapintaa nostetaan jotta alueesta tulisi pelattavampi.

Käytiin läpi paikallissäännöt ja hyväksyttiin ne.

Kenttätoimikunta

By | 2014-05-29T00:00:00+00:00 toukokuu 29th, 2014|Kenttätoimikunta|0 Comments