Kenttätoimikunnan kokous 24.4.

Kenttätoimikunta kokoontui käsittelemään kentän kuntoon sekä tuleviin parannuksiin liittyviä kysymyksiä.

Kenttämestari antoi ensin raportin kentän nykytilasta: Vuodenaikaan nähden kenttä on erinomaisessa kunnossa, leikkuut on nyt päästy aloittamaan lämpimien säiden tullessa. Yöpakkaset vielä hidastavat päivittäistä kasvuun lähtöä.

Kastelujärjestelmä on saatu nyt kokonaisuudessaan päälle ja sitä kautta kentän saattamista parempaan pelikuntoon voidaan edesauttaa.

Tähän mennessä kentillä on tehty parannuksia seuraavasti:

Master-kenttä:

Masterilla on kevään aikana uusittu 14 bunkkeria; salaojitusten uusiminen sekä bunkkerihiekan vaihtaminen. Väylän 9. lammenreunaa on vahvistettu ja sen muurirakennelmaa uusittu. Masterin kaikki väylät ja raffi-alueet on lannoitettu ja leikattu kertaalleen. Viheriöillä on suoritettu pystyleikkausta ja jyräystä. Kenttä avataan lauantaina 26.4. pelaajien käyttöön.

Forest-kenttä:

Otettiin ensimmäisenä pelikäyttöön, kevättyöt saatiin tehtyä ennen kauden avaamista ja viheriöt pystyttiin leikkaamaan ja jyräämään aloituspäivänä. Forestilla jatkettiin metsänhoitosuunnitelman mukaista metsänhoitoa talven aikana. Erityistä huomioita kiinnitettiin 3. viheriön ympäristöön sekä väylien 7. 8. ja 9. väliseen taimikon hoitoon. Samalla tee 17. vasemmalla puolella olevaa metsikköä harvennettiin paremman valon saamiseksi tee-alueelle.

Kenttätoimikunta päätti myös seuraavista asioista, jotka koskevat pelaamista:

Forestin väylä numero 14. väylä salaojitus tehdään 12.5. alkaen. Työhön varataan viikko aikaa. Kyseisenä ajankohtana väylä pelataan PAR 3:na

Forestin tee-merkkeihin tullaan lisäämään numerot kertomaan kentän pituudesta.

Raffit tullaan tällä kaudella leikkaamaan 2,5 tuumaan. Tämän katsotaan edesauttavan nautinnollisempaa pelaamista.

Masterin 3. väylän oikealla oleva risukasa tullaan hakettamaan vasta syksyllä kun Kalasääski-pariskunta on muuttanut pois pesästään. Näin annetaan linnuille rauha pesiä jo perinteiseissä pesässään kesän aikana.

Masterin väylän 11. vasemmalla puolella on jatkossa vain OUT-paalut kertomassa väylän rajoista. Epäselvät vesiesteen rajat on näin poistettu ja sääntökysymykset on jatkossa helpompi tulkita.

Kastelujärjestelmän uudistamisuunnitelmia käytiin myös läpi ja asiaan tullaan palaamaan seuraavissa kokouksissa.

Kenttätoimikunnan kokoonpano kaudella 2014: Jari Kettinen pj, Mikko Eskelinen, Olle Harcke, Juha Lilja, Päivi Makkonen ja Kari Salmi sekä henkilökunnasta Martin Juslin, kenttämestari, Pekka Nieminen, kenttämestari ja Jaakko Tuominen.

By | 2014-04-24T00:00:00+00:00 huhtikuu 24th, 2014|Kenttätoimikunta|0 Comments